Rozsudek 30 T 7/2011

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 30 T 7/2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 30 T
7/2011" s evidenčním číslem 5186bf3f-2bde-488f-842e-8d8e37aef410 a s
běžným číslem 349/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 15:12:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

 

Vážený pane,

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 04.01.2015 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizovaný rozsudek
Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.05.2013, č.j. 30T 7/2011-15149.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dalibor Zecha

asistent předsedkyně krajského soudu

 

 

Za správnost:

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555