Rozsudek 30 Cdo 986/2009

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 30 Cdo 986/2009

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 30 Cdo
986/2009" s evidenčním číslem 2b9f029a-c3db-4319-84d2-65ee95fb6ce2 a s
běžným číslem 7775/2014 bylo doručeno dne 09.08.2014 15:12:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 30 Cdo
986/2009" s evidenčním číslem 2b9f029a-c3db-4319-84d2-65ee95fb6ce2 a s
běžným číslem 7775/2014, doručené dne 09.08.2014 v 15:12:37 a ověřené dne
09.08.2014 v 15:14:29, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 37/2014" a
ke zpracování dne 11.08.2014 v 08:54:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Knötig Petr, Nejvyšší soud ČR

2 přílohy

Vážený pane, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci
podle zákona č. 106/1999 Sb., která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp.
zn. Zin 37/2014.

 

Ing. Petr Knötig

mluvčí

Nejvyšší soud v Brně

Burešova 20, 657 37 Brno

+420606624663

+420541593162

[email address]