Rozsudek 2 T 5/2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážený'á Městský soud v Praze,

Žádám kopii rozsudku 2 T 5/2014 byť i anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 2 T 5/2014"
s evidenčním číslem f6477643-12ef-4be3-a886-bd31266d9b24 a s běžným číslem
136733/2017 bylo doručeno dne 27.05.2017 13:40:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.