Rozsudek 2 T 201/2016-130

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 2 T 201/2016-130, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 2 T
201/2016-130" s evidenčním číslem f3256021-18d7-4e9e-a62a-85be86e530c4 a s
běžným číslem 9944/2017 bylo doručeno dne 23.03.2017 16:57:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 2 T
201/2016-130" s evidenčním číslem f3256021-18d7-4e9e-a62a-85be86e530c4 a s
běžným číslem 9944/2017, doručené dne 23.03.2017 v 16:57:35 a ověřené dne
23.03.2017 v 16:59:26, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 7/2017" a
ke zpracování dne 24.03.2017 v 08:27:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážená paní.

Zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. s prosbou o laskavé potvrzení doručení.

S pozdravem

Jana Johnová
dozorčí úřednic e a správkyně aplikace
Okresního soudu v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
293 05 Mladá Boleslav
telefon: 326377577
mobil: 731167758
e-mail: [emailová adresa]

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Johnová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji přijetí informace a děkuji za ni.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá