David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 2 T 14/2010

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 2 T
14/2010" s evidenčním číslem b30a014b-8dad-4696-8504-e044d1de725a a s
běžným číslem 496/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 18:01:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Salátová Erika, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

Dobrý den,

na Vaši žádost odesíláme anonymizované rozhodnutí 2T 14/2010.

 

Erika Salátová

dozorčí úřednice

Krajský soud v Ústí nad Labem

tel. 475247277

email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]