Rozsudek 2 T 114/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii rozsudku 2 T 114/2015 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 2 T
114/2015" s evidenčním číslem b3233583-6c51-4ad5-95af-f3fb0ca5fa12 a s
běžným číslem 54262/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 10:17:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

3 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si 485
/2017.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne  2017 a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti (ust. § 47/2 a § 46/2 o. s. ř.).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14