Rozsudek 29 T 14/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 29 T 14/2013, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 29 T
14/2013" s evidenčním číslem c0562495-1958-4a35-a805-d7e0e2c57d6e a s
běžným číslem 64440/2015 bylo doručeno dne 22.04.2015 06:36:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme sdělení KS v Ostravě ze dne 22.04.2015, sp. zn. Si
265/2015 v návaznosti na Vaši žádost ze dne 22.04.2015 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 22.04.2015 o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 265/2015.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555