Zuzana Fikrlová

Povinný subjekt: Okresní soud v Kladně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o zaslání kopie rozsudku do datové schránky frraw6b, č.j. 28Nc3706/2022-11 ze dne 15.6.2022. Předem děkuji.

S přátelským pozdravem Zuzana Fikrlová

Okresní soud v Kladně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
28Nc3706/2022-11" s evidenčním číslem 9b00d1d3-6335-487d-83b7-f2611ac2fbb2
a s běžným číslem 91394/2022 bylo doručeno dne 24.12.2022 14:02:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kladně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.