Rozsudek 26 T 18/2015

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Kladně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 26 T 18/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Kladně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 26 T
18/2015" s evidenčním číslem 94a7a6e1-ef92-45ad-abd9-99d0ffc8b41f a s
běžným číslem 6512/2017 bylo doručeno dne 01.02.2017 12:18:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kladně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kindlová Lenka, Okresní soud v Kladně

3 přílohy

Pan

David Havlík

nar. 9. 10. 1976

 

 

Vážený pane,

 

K Vaší žádosti Vám zasílám v příloze anonymizovaný rozsudek zdejšího soudu
sp. zn. 26 T 18/2015.

 

Lenka Kindlová

sekretariát Okresního soudu v Kladně

správce majetku, vedení rejstříku Si

Tel: +420 312 278 784

        + 420 777 471 474

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz/oskld

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/oskld