Rozsudek 25 Cdo 3925/2013.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o zaslání kopie rozsudku 25 Cdo 3925/2013, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 25 Cdo
3925/2013." s evidenčním číslem dddef2ce-3245-4b63-b413-84caffe48881 a s
běžným číslem 4123/2016 bylo doručeno dne 19.04.2016 09:24:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 25 Cdo
3925/2013." s evidenčním číslem dddef2ce-3245-4b63-b413-84caffe48881 a s
běžným číslem 4123/2016, doručené dne 19.04.2016 v 09:24:57 a ověřené dne
19.04.2016 v 09:25:57, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 49/2016" a
ke zpracování dne 19.04.2016 v 10:21:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážený pane, v přílohách zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 4. 2016, kterou Nejvyšší
soud eviduje pod sp. zn. Zin 49/2016.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí

oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20, 657 37  Brno

Czech Republic

Tel.: +420 541 593 162

Email: [1][email address]

Web: [2]www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nsoud.cz/