Rozsudek 23 Cdo 144/2014.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám Vás o zaslání kopie rozsudku 23 Cdo 144/2014 ze dne 28. 4. 2016, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 Cdo
144/2014." s evidenčním číslem 5588c296-eec3-4f92-90fb-1dd88b4af187 a s
běžným číslem 8032/2016 bylo doručeno dne 01.08.2016 12:12:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 Cdo
144/2014." s evidenčním číslem 5588c296-eec3-4f92-90fb-1dd88b4af187 a s
běžným číslem 8032/2016, doručené dne 01.08.2016 v 12:12:27 a ověřené dne
01.08.2016 v 12:15:41, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 109/2016" a
ke zpracování dne 01.08.2016 v 12:50:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážený pane,

v přílohách naleznete odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne
1. 8. 2016, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 109/2016.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí

oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20, 657 37  Brno

Czech Republic

Tel.: +420 541 593 162

Email: [1][emailová adresa]

Web: [2]www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.nsoud.cz/

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Podle soudu prvního stupně uzavřely účastnice jako dvě podnikatelky mandátní smlouvu, v níž se žalobkyně zavázala zařídit pro žalovanou určitou obchodní záležitost uskutečněním sjednané činnosti. Žalovaná se zavázala zaplatit za tuto úplatu ve sjednané výši a době a zároveň se zavázala zacházet s žalobkyní tak, že tato bude vzhledem k druhu poskytovaných služeb požívat stejných práv a výhod jako zaměstnanci, a při ukončení smlouvy ze své strany se zavázala poskytnout žalobkyni sjednané odstupné.

Ohledně vzájemné žaloby na zaplacení částky 95 978 EUR uzavřel soud prvního stupně, že strany si sjednaly paušální odměnu a rovněž právo žalobkyně na placenou dovolenou a nemocenskou dovolenou.

A chucpe tkví v tom, že mandatářem byla advokátka :-)
Teď je na řadě pokračování z hlediska Inspekce práce a České advokátní komory.. :-)