Rozsudek 23 C 70/2005

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 23 C 70/2005

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 C
70/2005" s evidenčním číslem 95789974-5750-4ac7-ab88-a40b9d81a91c a s
běžným číslem 118430/2014 bylo doručeno dne 09.08.2014 15:09:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šimáková Petra, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Dobrý den,

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 09.08.2014 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizovaný rozsudek
Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.10.2006, č.j. 23C 70/2005-180.

 

S pozdravem

 

Petra Šimáková

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 566