Rozsudek 23 C 182/2010

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 23 C 182/2010 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 C
182/2010" s evidenčním číslem 4c1ddbc1-edda-42cd-ac1f-25bd2efadfad a s
běžným číslem 35983/2015 bylo doručeno dne 22.05.2015 10:29:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 C
182/2010" s evidenčním číslem 4c1ddbc1-edda-42cd-ac1f-25bd2efadfad a s
běžným číslem 35983/2015, doručené dne 22.05.2015 v 10:29:11 a ověřené dne
22.05.2015 v 10:36:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 119/2015" a
ke zpracování dne 22.05.2015 v 13:45:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.