Rozsudek 23 C 163/2008

Samuel Burian vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Kladně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Samuel Burian

Povinný subjekt: Okresní soud v Kladně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

žádám o zaslání rozsudku 23 C 163/2008, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Ing. Samuel Burian

Okresní soud v Kladně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 23 C
163/2008" s evidenčním číslem f55875f3-8593-4b95-87e9-cb8f8c4395c8 a s
běžným číslem 60318/2023 bylo doručeno dne 20.09.2023 18:32:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kladně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kindlová Lenka, Okresní soud v Kladně

5 příloh

Pan

Ing. Samuel Burian, znalec

 

 

Dobrý den pane inženýre,

 

v příloze zasílám požadované dokumenty k Vaší žádosti.

 

S pozdravem

 

Lenka Kindlová

sekretariát Okresního soudu v Kladně

referent majetkové správy a autoprovozu

vedení rejstříku žádostí dle zákona č. 106/1999Sb.

[1]cid:image002.png@01D70091.DE89F500 +420 312 278 784

[2]cid:image003.png@01D70091.DE89F500 +420 777 471 474

[3]cid:image004.png@01D70091.DE89F500: [4][emailová adresa]

[5]www.justice.cz/oskld

 

References

Visible links
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.justice.cz/oskld