Rozsudek 22 C 176/2014.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání kopie rozsudku 22 C 176/2014, byť i v anonymizované podobě

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 22 C
176/2014." s evidenčním číslem 484041e9-d5a4-4eac-ba0d-a8b148bc20c1 a s
běžným číslem 21252/2016 bylo doručeno dne 09.05.2016 23:17:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

2 přílohy

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 9. května Vám v příloze zasílám Vámi požadované
listiny v anonymizované formě.

 

Mgr. Milan V e n c l

předseda okresního soudu