Rozsudek 22 C 105/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok a poučení rozsudku ve věci 22 C 105/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 22 C
105/2013" s evidenčním číslem 27684ddc-9f6b-460b-ab81-4b293d4f7f74 a s
běžným číslem 39386/2015 bylo doručeno dne 29.06.2015 14:31:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 29.6.2015 o poskytnutí informace podle zák. č 106/1999
Sb., spočívající v poskytnutí rozhodnutí ve věci 22C 105/2013, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 295/2015.

 

V příloze zasílám anonymizovaná rozhodnutí.

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice