Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Schrötter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 22 Af 9/2017 – 84

Čekáme, až si Pavel Schrötter přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku ve věci 22 Af 9/2017 – 84 elektronickou formou.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 22 Af
9/2017 ? 84" s evidenčním číslem 1c780900-c7d4-4791-8850-eda89a8f0cf8 a s
běžným číslem 161175/2017 bylo doručeno dne 29.08.2017 15:13:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.08.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 802/2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Schrötter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.