Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o anonymizovaný rozsudek k trestní věci 5 TO 219/2023 ze dne 1.11.2023

S přátelským pozdravem,

Radek Vavra

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 549cd09f-9a01-4dbe-b092-66d7fa6e0004 a s běžným číslem
7559/2024 bylo doručeno dne 11.01.2024 20:14:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

2 přílohy

Dobrý den,  v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace
ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

 

mail: [1][emailová adresa]

tel: +420 546 513 361 | fax: +420 546 513 362 | IDDS: 5wwaa9j
Krajský soud v Brně | Rooseveltova 16 | 601 95 Brno | [2]www.justice.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/