Rozsudek 21 T 43 / 2012

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech rozsudků ve věci 21 T 43 / 2012

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 21 T 43 /
2012" s evidenčním číslem a6349943-5cd1-4d70-b11f-113754f5d73d a s běžným
číslem 59190/2014 bylo doručeno dne 29.10.2014 18:53:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 21 T 43 /
2012" s evidenčním číslem a6349943-5cd1-4d70-b11f-113754f5d73d a s běžným
číslem 59190/2014, doručené dne 29.10.2014 v 18:53:36 a ověřené dne
29.10.2014 v 19:07:23, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 333/2014" a
ke zpracování dne 03.11.2014 v 10:13:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hradcová Ilona, Obvodní soud pro Prahu 9

5 příloh

39 SI 333/2014
 
     Vážený pane, na základě Vaší žádosti o podání informace dle zákona č.
106/99 Sb., ze dne 29.10.2014, zasílám v příloze požadované.
 
Hradcová Ilona, tel. 251 44 3242
sekretariát správy soudu
Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10