Rozsudek 21 C 44/2000

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 21 C 44/2000-218 ze dne 25. 1. 2005 ve zn􏰀ění doplň􏰃ujícího usnesení ze dne 16. 6. 2005, č.j. 21 C 44/2000-283 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 21 C
44/2000" s evidenčním číslem 41aa2243-25e8-47a5-b930-51860ba55d2e a s
běžným číslem 51998/2015 bylo doručeno dne 01.09.2015 18:21:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 1.9.2015 o poskytnutí informace podle zák. č 106/1999
Sb., spočívající v poskytnutí rozhodnutí ve věci 21 C 44/2000, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 155/2015.

 

V příloze zasílám anonymizovaná rozhodnutí.

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice