Povinný subjekt: Okresní soud v Břeclavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o anonymizovaný rozsudek k trestní věci 2 T 57/2023 ze dne 29.6.2023.

S přátelským pozdravem,

Radek Vavra

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 75cb9406-9b79-42d1-ae7c-0f6345b3c730 a s běžným číslem
1603/2024 bylo doručeno dne 11.01.2024 20:27:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Břeclavi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 75cb9406-9b79-42d1-ae7c-0f6345b3c730 a s běžným číslem
1603/2024, doručené dne 11.01.2024 v 20:27:53 a ověřené dne 11.01.2024 v
20:28:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 3/2024" a ke zpracování
dne 12.01.2024 v 09:24:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Břeclav

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Darmovzalová Jana, Okresní soud v Břeclavi

2 přílohy

Dobrý den pane Vavro,

 

na pokyn pověřeného zaměstnance Mgr. Jarmily Partschové Vám v příloze
tohoto e-mailu zasílám přípis ze dne 15. 1. 2024 včetně požadovaného
anonymizovaného rozhodnutí, a to k Vaší žádosti ze 11. 1. 2024.

 

 

S pozdravem

 

 

Jana Darmovzalová

vedoucí civilní kanceláře

Okresní soud v Břeclavi

( 519 366 206

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]