Rozsudek 20 CO 40 / 2020

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 20 CO 40 / 2020, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 20 CO 40 /
2020" s evidenčním číslem d0f75d87-4f0a-480a-8893-c7042b3bd213 a s běžným
číslem 5953/2022 bylo doručeno dne 15.01.2022 03:24:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

3 přílohy

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

                                  

 

Adresa pro doručení: [1][FOI #9237 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9237 e-mail] ??