Rozsudek

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Mladé Boleslavi

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 1 T 146/2016, v el. podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 672e3151-96bf-463a-89ed-c21995d5b00e a s běžným číslem
32316/2023 bylo doručeno dne 23.08.2023 12:01:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 672e3151-96bf-463a-89ed-c21995d5b00e a s běžným číslem
32316/2023, doručené dne 23.08.2023 v 12:01:41 a ověřené dne 23.08.2023 v
12:04:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 140/2023" a ke
zpracování dne 23.08.2023 v 12:53:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Černohorská Petra, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle z.č. 106/1999 Sb. a žádám o
potvrzení jejího přijetí.

 

S pozdravem

 

 

Petra Černohorská

Okresní soud v Mladé Boleslavi

tel. 326 377 535, fax 257 005 058

email: [1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]