Rozsudek 1T 170/2020

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Okresní soud v Břeclavi. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

RADKA BISKUPOVA

Povinný subjekt: Okresní soud v Břeclavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím vas o anonymizovany rozsudek 1T 170/2020.

S přátelským pozdravem,

RADKA BISKUPOVA

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1T
170/2020" s evidenčním číslem 83b419f2-81f9-42b5-be18-7f3452e8adaa a s
běžným číslem 19347/2023 bylo doručeno dne 26.05.2023 12:13:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Břeclavi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1T
170/2020" s evidenčním číslem 83b419f2-81f9-42b5-be18-7f3452e8adaa a s
běžným číslem 19347/2023, doručené dne 26.05.2023 v 12:13:43 a ověřené dne
26.05.2023 v 12:16:57, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 25/2023" a
ke zpracování dne 29.05.2023 v 08:39:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Břeclav

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.