Rozsudek 1Co 42/2007

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 1Co 42/2007

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1Co
42/2007" s evidenčním číslem 409b5396-6397-4f91-9a55-cfc8d1872061 a s
běžným číslem 3609/2014 bylo doručeno dne 09.08.2014 15:11:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chloupková Renáta, Bc., Vrchní soud v Olomouci

2 přílohy

<<Si_38_2014.doc>> Vážený pane,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 9.8.2014.

S pozdravem

JUDr. Eustasie Rutarová v.r.
místopředsedkyně Vrchního soudu v Olomouci

Za správnost:
Bc. Renáta Chloupková