Rozsudek 1 T 99/2016

Dotaz byl úspěšný.

Jana Tučníková

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání kopie rozsudku 1 T 99/2016 v elektronické podobě.
Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jana Tučníková

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
99/2016" s evidenčním číslem 2d6ccc3e-fa21-4450-93f2-036739666567 a s
běžným číslem 17901/2020 bylo doručeno dne 10.08.2020 20:42:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
99/2016" s evidenčním číslem 2d6ccc3e-fa21-4450-93f2-036739666567 a s
běžným číslem 17901/2020, doručené dne 10.08.2020 v 20:42:26 a ověřené dne
10.08.2020 v 20:53:44, bylo přiřazeno ke spisové značce "1 T 99/2016" a ke
zpracování dne 11.08.2020 v 06:21:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Blansko

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bukovská Radka JUDr., Okresní soud v Blansku

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpověď na
Vaši žádost o poskytnutí informací, a to včetně kopie požadovaného
rozhodnutí, u kterého bylo provedeno znečitelnění chráněných informací
v rozsahu stanoveném instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 19/2009 ve
znění instrukce č. 9/2012 SIS.

 

S pozdravem,

 

 

JUDr. Radka Bukovská, asistentka soudce

 

Okresní soud v Blansku

Hybešova 2047/5

678 28 Blansko

tel.: 516 482 109

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]