Rozsudek 1 T 85/2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 1 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok o vině trestu ve věci 1 T 85/2014

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
85/2014" s evidenčním číslem d59c3728-8e00-4346-9f2f-17d221d74cff a s
běžným číslem 31100/2015 bylo doručeno dne 15.05.2015 12:46:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 15.5.2015 jsem Obvodní soud pro Prahu 1 požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně jsem žádal výrok o vině trestu ve věci 1 T 85/2014. V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi Obvodní soud pro Prahu 1 informace neposkytl. Tuto lhůtu pro poskytnutí informací přitom povinný subjekt neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o informace. Pokud informace neposkytne Obvodní soud pro Prahu 1, požaduji, aby jeho nadřízený orgán věc usnesením převzal a informace mi poskytl sám.

S přátelským pozdravem,

David Havlík