Rozsudek 1 T 80/99

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Šumperku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozsudku 1 T 80/99

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 80/99"
s evidenčním číslem d972ea93-2cc9-43b8-9d1f-65f01548f377 a s běžným číslem
32260/2014 bylo doručeno dne 09.08.2014 15:06:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Šumperku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 80/99"
s evidenčním číslem d972ea93-2cc9-43b8-9d1f-65f01548f377 a s běžným číslem
32260/2014, doručené dne 09.08.2014 v 15:06:24 a ověřené dne 09.08.2014 v
15:15:30, bylo přiřazeno ke spisové značce "27 SI 335/2014" a ke
zpracování dne 14.08.2014 v 08:35:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Šumperk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SUP, Okresní soud v Šumperku

3 přílohy

OKRESNÍ SOUD V ŠUMPERKU
elektronická podatelna

Přijetí této zprávy potvrďte, prosím, kliknutím na ODPOVĚDĚT a ODESLAT s
přiložením elektronického podpisu (nejpozději do 3 dnů od přijetí) dle §
47 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, aby mohla být zásilka považována za doručenou.

Prosíme ve zprávě nic nemažte, můžete pouze dopisovat!

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 9.8.2014, Vám v příloze zasíláme anonymizovaná rozhodnutí
Okresního soudu v Šumperku čj. 1T 80/99-24 a čj. 27Si 335/2014-4.

Toto podání je opatřeno elektronickým podpisem.

Romana Sádecká
e-podatelna

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73 Šumperk