Rozsudek 1 T 80/2015

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 1 T 80/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
80/2015" s evidenčním číslem a711bdf2-61f0-46d7-a880-41686891abc3 a s
běžným číslem 36498/2016 bylo doručeno dne 07.07.2016 09:59:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
80/2015" s evidenčním číslem a711bdf2-61f0-46d7-a880-41686891abc3 a s
běžným číslem 36498/2016, doručené dne 07.07.2016 v 09:59:06 a ověřené dne
07.07.2016 v 10:11:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "53 SI 58/2016" a
ke zpracování dne 07.07.2016 v 15:00:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Valehrachová Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

3 přílohy

Vážený pane

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla
doručena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne  7.7.2016  a byla zapsána pod
spisovou značkou 53Si 58/20016.

Přílohy:   přípis ze dne 16.7.2016

                  anonymizovaná kopie rozsudku OS Praha 3  č.j. 1 T
80/2015-106  ze dne 30.3.2016 s doložkou PM

 

Shora uvedená písemnost (písemnosti) je Vám doručována na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme
proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to
zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 8 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si…). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost
(písemnosti) doručována znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 8 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnost doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č.
500/2004 Sb., správní řád).

 

Dana Valehrachová

správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 413

[emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]

Valehrachová Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

3 přílohy

Vážený pane
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla
doručena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne 22.7.2016 a byla zapsána pod
spisovou značkou 53Si 63/2016.
Přílohy: přípis ze dne 28.7.2016
seznam spisových značek rozhodnutí - § 368 tr.ř. ve formátu
xlxs

Shora uvedená písemnost (písemnosti) je Vám doručována na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

Dana Valehrachová
správa soudu
Obvodní soud pro Prahu 3
tel. 221 477 413
[emailová adresa]