Rozsudek 1 T 582/99

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud ve Znojmě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud ve Znojmě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 1 T 582/99

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 582/99"
s evidenčním číslem 6819459b-b9b4-4d50-bc95-98d98bb25784 a s běžným číslem
31011/2014 bylo doručeno dne 09.08.2014 15:07:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Znojmě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 582/99"
s evidenčním číslem 6819459b-b9b4-4d50-bc95-98d98bb25784 a s běžným číslem
31011/2014, doručené dne 09.08.2014 v 15:07:52 a ověřené dne 09.08.2014 v
15:16:07, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 205/2014" a ke zpracování
dne 13.08.2014 v 14:55:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Znojmo

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Švejdová Milada Mgr., Okresní soud ve Znojmě

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

Dle Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím zasílám požadované rozhodnutí ve věci sp.
zn. 1 T 582/99.

 

S pozdravem

Mgr. Milada Švejdová

ředitelka správy

Okresní soud ve Znojmě

telefon:

608 955 546

515 266 251

e-mail:

[email address]