Rozsudek 1 T 4 / 2005

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku ve věci 1 T 4 / 2005

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 4 /
2005" s evidenčním číslem 6b8fe91b-177f-4d99-8c38-5695e52557ea a s běžným
číslem 82730/2014 bylo doručeno dne 30.10.2014 13:20:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šafářová Eva, Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 35 Plzeň

 

sp. zn. Si 449/2014

 

Vážený pane,

 

v příloze zasílám k Vaší žádosti anonymizovaný rozsudek Krajského soudu
v Plzni sp. zn. 1 T 4/2005.

 

S pozdravem

 

Mgr. Miloslav Sedláček, v. r.

předseda Krajského soudu v Plzni

 

Za správnost:

Eva Šafářová