Rozsudek 1 T 35 / 2015

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 1 T 35 / 2015, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 35 /
2015" s evidenčním číslem 2cd202b7-a100-4c8e-b430-feeb8d2cd1f2 a s běžným
číslem 11795/2017 bylo doručeno dne 06.04.2017 02:57:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 35 /
2015" s evidenčním číslem 2cd202b7-a100-4c8e-b430-feeb8d2cd1f2 a s běžným
číslem 11795/2017, doručené dne 06.04.2017 v 02:57:01 a ověřené dne
06.04.2017 v 03:02:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 9/2017" a
ke zpracování dne 06.04.2017 v 09:09:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážená paní.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb. s žádostí o laskavé potvrzení jejího doručení.

 

Děkuji

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]

 

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Johnová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí informace - rozsudku a děkuji..

S pozdravem,

Martina Brzobohatá