Rozsudek 1 T 246 / 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 1 T 246 / 2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 246 /
2014" s evidenčním číslem 8537e384-746c-4b21-92b8-933841dbe205 a s běžným
číslem 7516/2015 bylo doručeno dne 26.03.2015 16:26:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

 

Dobrý den,  k Vaší žádosti o informace zasílám rozhodnutí v příloze.
Prosím o zprávu, zda jste e-mail obdržel.

 

Ing. Hermanová

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

David Havlík

Povinný subjekt: Ing. Hermanová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí rozhodnutí

S pozdravem,

David Havlík