Rozsudek 1 T 246/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozsudku/rozsudků 1 T 246/2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
246/2014" s evidenčním číslem aaca0e93-b839-4919-9ca6-7170482a59bc a s
běžným číslem 28067/2016 bylo doručeno dne 25.11.2016 19:33:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
246/2014" s evidenčním číslem aaca0e93-b839-4919-9ca6-7170482a59bc a s
běžným číslem 28067/2016, doručené dne 25.11.2016 v 19:33:05 a ověřené dne
25.11.2016 v 19:39:07, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 166/2016" a
ke zpracování dne 28.11.2016 v 10:00:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Havlíčkův Brod

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

ing. Jana Hermanová, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

 

Sp. zn. Soudu Si 166/2016

 

Vážený pane, v příloze zasílám požadovaný anonymizovaný rozsudek 1 T
246/2014 a rozhodnutí KSHK o odvolání.

 

Ing. Hermanová Jana

Ředitelka správy soudu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě