Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku 1 T 146/2016, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T
146/2016" s evidenčním číslem b8a31732-3cc2-4227-933d-b07cf3ebf441 a s
běžným číslem 50132/2018 bylo doručeno dne 07.12.2018 10:41:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nováková Ilona, Okresní soud Praha-východ

1 příloha

+------------------------------------------------------------------------+
|  |  |
| | |
|Naše značka: 43 Si 304/2018 |  |
| | |
|  |Martina Brzobohatá |
| | |
|Vaše značka: /// |  |
| | |
|  | |
| | |
|Vyřizuje: Lenka Popovičová | |
| | |
|  | |
| | |
|Dne: 14. prosince 2018 | |
| | |
|  | |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Vážená paní Brzobohatá,

 

ve shora uvedené věci zasíláme Vámi požadované rozhodnutí v anonymizované
podobě.

 

Dovoluji si požádat o potvrzení doručení.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Stejskalová, v.r.

předsedkyně Okresního soudu Praha – východ

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje : Ilona Nováková