Rozsudek 1 T 103 / 2016

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Jičíně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Jičíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku 1 T 103 / 2016, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Jičíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 103 /
2016" s evidenčním číslem a10ffe7e-1aba-43d0-ad81-801291317ce8 a s běžným
číslem 8743/2017 bylo doručeno dne 06.04.2017 03:04:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jičíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jičíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 T 103 /
2016" s evidenčním číslem a10ffe7e-1aba-43d0-ad81-801291317ce8 a s běžným
číslem 8743/2017, doručené dne 06.04.2017 v 03:04:58 a ověřené dne
06.04.2017 v 03:06:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "1 T 103/2016" a
ke zpracování dne 06.04.2017 v 07:22:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jičín

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

HRDÁ Gabriela - Okresní soud v Jičíně, Okresní soud v Jičíně

3 přílohy

Dobrý den paní Brzobohatá,
v příloze zasílám odpověď JUDr. Vlasty Hladíkové, pověřené funkcí
předsedy Okresního soudu v Jičíně na Vaši žádost dle 106/99 Sb. ze dne
6.4.2017.

S pozdravem

--
Hrdá Gabriela
Okresní soud v Jičíně
Asistentka správy
[emailová adresa]

493 547 118