Rozsudek 1 CO 44/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii rozsudku 1 CO 44/2016 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 1 CO
44/2016" s evidenčním číslem 43163682-7e28-4e02-9733-d35272d230d3 a s
běžným číslem 9792/2017 bylo doručeno dne 24.08.2017 18:31:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ducháčová Jitka, Vrchní soud v Praze

1 příloha

VRCHNÍ SOUD

     V PRAZE

 

                                                                                                                            
V Praze dne 31. srpna 2017

                                                                                                                            
Si 252/2017

 

 

Vážený pan

David  H a v l í k,

 

 

                Vážený,

 

                v současné době Vám požadované rozhodnutí nemohu zaslat,
není zatím

vyhotoveno jeho písemné rozhodnutí.

 

            Žádost ukládám na lhůtu 14 dnů.

 

                S pozdravem

 

                                                                                                                            
JUDr. Jan Fořt v.r.

                                                                                                                            
tiskový tajemník

                                              
                                                                             
Vrchního soudu v Praze

 

 

Za správnost:

Ducháčová Jitka

 

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha