Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Novotná prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 19 T 117/2011

Čekáme, až si Kateřina Novotná přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Novotná

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí (podle potřeby anonymizovaného) meritorního rozhodnutí (rozsudku) Vašeho soudu ve věci vedené u OS pro Prahu 5 pod sp. zn. 19 T 117/2011, které mělo být, vycházeje z veřejně dostupných informací, vydáno Vašim soudem dne 29. 11. 2011.

Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Novotná

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 19 T
117/2011" s evidenčním číslem d7410766-185b-4340-a2cc-f00e976836cc a s
běžným číslem 69105/2020 bylo doručeno dne 08.10.2020 13:00:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 19 T
117/2011" s evidenčním číslem d7410766-185b-4340-a2cc-f00e976836cc a s
běžným číslem 69105/2020, doručené dne 08.10.2020 v 13:00:28 a ověřené dne
08.10.2020 v 13:01:53, bylo přiřazeno ke spisové značce "62 SI 915/2020" a
ke zpracování dne 09.10.2020 v 11:43:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Řeháková Kamila, Obvodní soud pro Prahu 5

3 přílohy

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, Praha 1

 

Adresát: Kateřina Novotná

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Kamila Řeháková

sekretariát správy

Obvodní soud pro Prahu 5

 

Řeháková Kamila, Obvodní soud pro Prahu 5

3 přílohy

Vážená paní Novotná,

žádám Vás o potvrzení doručení emailové zprávy, kterou jsem Vám zaslala
dne 21.10.2020. V případě, že nebude doručení emailové zprávy potvrzeno,
bude postupováno dle poučení níže.

S pozdravem

Kamila Řeháková

sekretariát správy

Obvodní soud pro Prahu 5

 

 

From: Řeháková Kamila
Sent: Wednesday, October 21, 2020 10:34 AM
To: '[FOI #8410 e-mail] ??'
Subject: 62Si 915/2020

 

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, Praha 1

 

Adresát: Kateřina Novotná

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Kamila Řeháková

sekretariát správy

Obvodní soud pro Prahu 5

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Novotná prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.