Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku ve věci 19 T 107/2012

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 19 T
107/2012" s evidenčním číslem fcfa7a6c-a422-4b50-b0c9-852139110a6c a s
běžným číslem 109164/2014 bylo doručeno dne 30.10.2014 13:45:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Humeni Jana JUDr., Obvodní soud pro Prahu 5

3 přílohy

Přijetí písemnosti potvrďte ve lhůtě  3 dnů od odeslání písemnosti.

 

JUDr. Jana Humeni

ředitelka správy soudu