rozsudek 18 T 155 / 2014

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o kopii rozsudku 18 T 155/2014

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 18 T 155 /
2014" s evidenčním číslem fc8e8eaa-ddfc-4c5e-a07a-d1941d6c00bb a s běžným
číslem 10387/2016 bylo doručeno dne 28.03.2016 12:21:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 18 T 155 /
2014" s evidenčním číslem fc8e8eaa-ddfc-4c5e-a07a-d1941d6c00bb a s běžným
číslem 10387/2016, doručené dne 28.03.2016 v 12:21:15 a ověřené dne
28.03.2016 v 12:29:38, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 112/2016" a
ke zpracování dne 29.03.2016 v 07:04:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

 

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že žádáte o zaslání kopie rozsudku 18 T 155/2014.

 

K Vaší žádosti v příloze zasílám trestní příkaz č.j. 18 T 155/2014-64
v anonymizované podobě, v souladu s § 8a zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. července 2009 č.j.
13/2008‑SOSV‑SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999
Sb.

 

Uherské Hradiště  11. dubna 2016

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]