Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o kopii rozsudku 18 C 31/2012 byť jen v anonymizované podobě

Odpověd žádám zaslat výhradně elektronickou podobou

S přátelským pozdravem,

Michaela

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 18 C
31/2012" s evidenčním číslem 68e93d92-f128-4e2c-b7a8-588691ba0467 a s
běžným číslem 27201/2016 bylo doručeno dne 29.04.2016 23:58:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 18 C
31/2012" s evidenčním číslem 68e93d92-f128-4e2c-b7a8-588691ba0467 a s
běžným číslem 27201/2016, doručené dne 29.04.2016 v 23:58:13 a ověřené dne
30.04.2016 v 07:41:04, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 107/2016" a
ke zpracování dne 04.05.2016 v 13:55:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hradcová Ilona, Obvodní soud pro Prahu 9

2 přílohy

39 Si 107/2016

 

     Na základě žádosti ze dne 29.4.2016 zasílám v příloze požadovaný
anonymizovaný rozsudek.

 

Hradcová Ilona, tel. 251 44 3242

Sekretariát správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 9