Rozsudek

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 10 TO 357/2017, v el. podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem f941f7ff-9d14-41fd-bc51-047842bb5dfc a s běžným číslem
73379/2023 bylo doručeno dne 23.08.2023 11:58:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

4 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti a zároveň
si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

email : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]