Rozsudek 17C151/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozsudku 17C151/2014 v anonymizované podobě.

Děkuji,
s přátelským pozdravem,

Martin Voigts

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
17C151/2014" s evidenčním číslem 0fc536df-05d6-4973-a8d6-ba4704c40ec4 a s
běžným číslem 74669/2019 bylo doručeno dne 21.11.2019 10:51:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
17C151/2014" s evidenčním číslem 0fc536df-05d6-4973-a8d6-ba4704c40ec4 a s
běžným číslem 74669/2019, doručené dne 21.11.2019 v 10:51:31 a ověřené dne
21.11.2019 v 10:52:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 411/2019" a
ke zpracování dne 21.11.2019 v 13:12:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Trojáčková Pavla, Obvodní soud pro Prahu 9 [1]26/11/2019

Vážený pane,

 

v příloze zasílám zpracované informace.

 

S pozdravem

 

Pavla Trojáčková

sekretariát předsedkyně soudu

 

Obvodní soud pro Prahu 9

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

e-mail: [1][[2]emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...