Rozsudek

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 3 T 18/2019 v el, podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 7d9e3ae7-2838-4a64-bfcb-b8ccababa162 a s běžným číslem
73377/2023 bylo doručeno dne 23.08.2023 11:57:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám oznámení o povinnosti úhrady za poskytnutí informací a
současně si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze

Nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

tel: 257 005 412

[emailová adresa]

 

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti a zároveň
si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

email : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám přípis o vrácení duplicitní platby a zároveň si dovoluji
požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

email : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]