Rozsudek 16 C 11/2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 16 C 11/2016, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 16 C
11/2016" s evidenčním číslem 3c5b980d-7b55-45d2-b27b-dcbb32c5bd47 a s
běžným číslem 69118/2016 bylo doručeno dne 04.07.2016 16:16:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 16 C
11/2016" s evidenčním číslem 3c5b980d-7b55-45d2-b27b-dcbb32c5bd47 a s
běžným číslem 69118/2016, doručené dne 04.07.2016 v 16:16:14 a ověřené dne
04.07.2016 v 16:22:33, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 105/2016" a
ke zpracování dne 08.07.2016 v 07:31:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

Vážený pan

David Havlík

Alejní 2410/1

415 01  Teplice

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty a prosí o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][emailová adresa]

 

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

 

Vážený pan

David Havlík

Alejní 2410/1

415 01  Teplice

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty a prosí o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][emailová adresa]

 

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [2][emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]