Rozsudek 16 C 109/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Vážený'á Obvodní soud pro Prahu 4,

Žádám kopii rozsudku 16 C 109/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 16 C
109/2015" s evidenčním číslem fa36ec2f-7424-4696-bae2-5efbe5652346 a s
běžným číslem 56696/2017 bylo doručeno dne 27.05.2017 13:44:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 16 C
109/2015" s evidenčním číslem fa36ec2f-7424-4696-bae2-5efbe5652346 a s
běžným číslem 56696/2017, doručené dne 27.05.2017 v 13:44:51 a ověřené dne
27.05.2017 v 13:49:35, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 387/2017" a
ke zpracování dne 29.05.2017 v 08:51:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

Vážený pane,

 

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedení dokumenty a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][emailová adresa]

 

S pozdravem

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]