Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 31 TO 399 / 2018, pouze v elektronické podobě.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 7e6fe261-dba3-43ad-9319-18c6ae7be872 a s běžným číslem
2739/2022 bylo doručeno dne 06.01.2022 02:17:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

sp. zn.: Si 10/2022

k rukám: Martina Brzobohatá

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám informaci o postoupení Vaší žádosti o informace
zaslané Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 6. 1. 2022.

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdila převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Kateřina Sigmundová, DiS.

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 388

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Schőffelová Iveta Mgr. Bc.,

2 přílohy

 

 

Mgr. Iveta Schöffelová

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

 

Tel. 485238352

Mobil 737244593