Rozsudek 15C 97/95

Okresní soud v Karlových Varech neměli požadované informace.

Jakub Hrebeňár

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání rozsudku 15C 97/95.

S přátelským pozdravem,

Jakub Hrebeňár

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 15C 97/95"
s evidenčním číslem 9b4e0973-6120-42ea-a81b-b514afe43240 a s běžným číslem
40085/2021 bylo doručeno dne 09.08.2021 12:55:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 15C 97/95"
s evidenčním číslem 9b4e0973-6120-42ea-a81b-b514afe43240 a s běžným číslem
40085/2021, doručené dne 09.08.2021 v 12:55:39 a ověřené dne 09.08.2021 v
12:56:23, bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 195/2021" a ke
zpracování dne 09.08.2021 v 13:26:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

2 přílohy

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17

360 33 Karlovy Vary

 

 

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne
9. 8. 2021 v příloze zasíláme odpověď. Žádáme Vás o potvrzení přijetí
e-mailu a jeho přílohy, a to odesláním odpovědi na tento e-mail –
„Potvrzuji přijetí e-mailu a jeho přílohy“. Nepotvrdíte-li převzetí
písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, bude
soud písemnost doručovat, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nežádal.

 

 

S pozdravem

 

Jana Krejčová

rejstříková vedoucí Si