Rozsudek 15 T 106 / 2002

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v Mladé Boleslavi.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 15 T 106 / 2002, byť v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 15 T 106 /
2002" s evidenčním číslem afff79f5-72a1-47c5-bdd1-3d624d94cf6d a s běžným
číslem 305/2016 bylo doručeno dne 05.01.2016 22:48:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 15 T 106 /
2002" s evidenčním číslem afff79f5-72a1-47c5-bdd1-3d624d94cf6d a s běžným
číslem 305/2016, doručené dne 05.01.2016 v 22:48:46 a ověřené dne
06.01.2016 v 06:03:32, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 2/2016" a
ke zpracování dne 06.01.2016 v 08:07:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Váš dopis značky/ze dne                    Naše
značka                         Telefon                   Mladá Boleslav
dne

                                                           Uveďte ve své
odpovědi       326377577                      6.1.2015

                                                           100 Si 2/2016

 

 

            Vážená paní,

 

            k Vaší žádosti o poskytnutí rozsudku zdejšího soudu č.j. 15 T
106/2002 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím sděluji, že se jedná o další opakovaný pokus získat
informace, které se nevztahují k rozhodovací činnosti Okresního soudu
v Mladé Boleslavi, ale osobní informace, týkající se jiné osoby, které
jsou v rozporu s ustanovením trestního řádu i zákonem č. 101/2002 Sb. o
ochraně osobních údajů v platném znění, jak bylo podrobně vysvětleno
v rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 27.8.2012 pod č.j. 100 Si 44/2012.
Soud tedy o stejné žádosti nebude rozhodovat, když se jedná o věc již
rozhodnutou.

 

 

 

            S pozdravem                                                 

 

 

                                                                                             
Jana Johnová

                                                                                             
dozorčí úřednice