Rozsudek 14 T 54 / 2018

Dotaz byl úspěšný.

Barbora Vargovcikova

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudku 14 T 54/2018 ze dne 04.12.2018, soudce JUDr. Hájková Lenka, obzalovany Ladislav Kozák a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Barbora Vargovcikova

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 14 T 54 /
2018" s evidenčním číslem a467fe5a-fbe2-4909-a6b4-4a791168f70a a s běžným
číslem 68636/2018 bylo doručeno dne 06.12.2018 22:26:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Klinderová Michaela Bc., Obvodní soud pro Prahu 3 [1]19/12/2018

Vážená paní Vargovciková,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla zdejšímu soudu doručena dne 6. prosince 2018 a byla zapsána pod sp.
zn. 53 Si 266/2018.

Přílohy:

-          přípis ze dne 18.12.2018

 

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Žádáme proto o potvrzení převzetí shora uvedených písemností, a to zprávou
podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail].
Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, budou
písemnosti doručovány znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnosti doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č.
500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Bc. Michaela Klinderová

personální oddělení

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 828

[2][[2]emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[3]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[[4]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. mailto:instituce
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...